Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

"Mens sana in corpore sano" – "U zdravom tijelu zdrav duh"

Šta je to dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je dopuna paketu usluga obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojim se omogućava brža usluga, kao i viši standard usluge, bez dugotrajnog čekanja pri čemu osiguranik sam bira obim zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Neke od prednosti zaključivanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja su sljedeće:

 • liječenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama
 • potpuna sloboda u izboru medicinske ustanove i ljekara
 • maksimalna efikasnost i poseban medicinski tretman
 • ušteda vremena (dogovarate pregled kada vama odgovara)
 • ljubazno osoblje (bez rizika da Vam neće biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć i njega u toku liječenja)
 • mogućnost pokrića svih troškova liječenja u zavisnosti od izabranog nivoa zaštite

Ko može zaključiti dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti za osobe od 0 do navršenih 60, odnosno 65 godina života. Za Osiguranike od 0 do 17 godina života ne može se ugovoriti pokriće preventivnih pregleda.

Način zaključivanja ugovora

I.Individualno osiguranje Polisom individualnog osiguranja ugovara se dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pojedinca. Za ugovaranje osiguranja osobe mlađe od 18 godina potrebna je pismena saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.

II.Porodično osiguranje Polisu porodičnog osiguranja mogu zaključiti članovi jedne porodice koji su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedeni. Članovima obitelji smatraju se supružnik Ugovarača osiguranja ( kao i samohrani roditelji) i djeca do navršenih 18 godina odnosno do kraja obaveznog školovanja ili redovnog pohađanja fakulteta.

III.Grupno osiguranje Polisu grupnog osiguranja mogu zaključiti zaposlenici preduzeća, članovi organizacija, zajednica i ustanova, ako se u njima osigurava najmanje 6 osoba koji su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedeni.

Šta ovo osiguranje pokriva?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje pokriva slijedeće:

 • Specijalističke ljekarske preglede
 • Dijagnocističke postupke ( laboratorijska dijagnostika: hematologija, biokemija krvi i urina, radiologoija: RGT pretrage, ultra zvuk, CT, NMR, Kontrastne pretrage)
 • Propisane lijekove u okviru opće prihvaćenog medicinsko tretmana,
 • Medicinska pomagala (npr. Dioptrijska stakla, leće, proteze itd.)
 • Psihoterapijske tretmane liječenja,
 • Fizioterapijske tretmane liječenja,
 • Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper