DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ONLINE SHOP

INDIVIDUALNO Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

  • Individualni paketi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za osobe od 0 do 65 godina starosti
    Za osiguranje osoba ispod 18 godina potrebna je saglasnost roditelja/staratelja

PORODIČNODobrovoljno zdravstveno osiguranje

  • Sigurnost za sve članove porodice

    Osiguranje supružnika ili partnera sa maloljetnom djecom do 18 godina